یکشنبه، دی ۱۹، ۱۳۸۹

جام ملت های همین نزدیکی

آقای میم* هنوز خانه نیامده, اس ام اس داده که شام میرود خونه پدر خانمش. باران امروز رس شهر را کشید. من هم امروز بیشتر خسته شدم. رسیدم خانه با همان لباس های بیرون روی کاناپه خوابم برد.بیدار که شدم ساعت نه شده بود. زدم سه فوتبال داشت. عربستان سوریه. خیلی سخت است که فوتبال دو تیمی را مشاهده کنی که از یکی بدت می آید و دیگری برایت مهم نیست خصوصا با فوتبال سطح پایین. نکته قابل توجه برایم این بود که نام سه بازیکن مصئب بود. ناگاه به ذهنم آمد که چرا اسم هیشکدوم مختار نیست. بعد در ادامه همین افکار تحلیل کردم که خب اینها حجاز و شام قدیم اند!
پ.ن: بعد از یک روز کاری پر و پیمون نباید به سیل افکار و تحلیل هایتان گیر بدهید.
*: گفته بودم که آقای میم همخونه ایمه