پنجشنبه، دی ۱۶، ۱۳۸۹

لایک

من که لایک و لایک میکنم برات, بذارم برم؟
پ.ن: دوستمون ایمیل نزده ولی من میدونم که دلش میخواسته بزنه بگه زوده عمو واسه لایک.

هیچ نظری موجود نیست: