یکشنبه، دی ۱۹، ۱۳۸۹

گودرالشعرا

در گودر بازی ما بی خبران شِیرانند
من چنینم که نمــــودم دگر ایشان دانند
شَــــــــــیّران نقطه پرگار وجودند ولی
لایک داند که در این دایره سرگردانند

هیچ نظری موجود نیست: