دوشنبه، دی ۲۷، ۱۳۸۹

تحليل مي كنم، پس هستم

در شركت ما اخبار روز زياد طرح مي‌شود و پشت بند آن سيل تحليل‌هاي غيركارشناسي هوار مي‌شود. به خصوص چند نفري هستند كه با وجود اين كه از ديگران غير مطلع‌تراند اصرار به انتشار نظرات دارند. همه كم و بيش در محيط‌هاي كاري، خانوادگي و دوستانه از اين افراد زياد ديده‌ايم. بعد از مدتي كه اين نوع تحليل پراكني روي مخمان رفت به طرز جدي شروع به برخورد كرديم تا شخص مورد نظر رسوا شود ولي متاسفانه قبح اين موضوع امروز ريخته شده و با وجود رسوايي، بعضي هنوز اصراربر نظرات ناپخته و سطحي دارند.
سوال برايم اين است كه واقعا طوري مي‌شود اگر بحثي مطرح شد كسي بگويد نميدانم، مطلع نيستم؟ وقتي مطمئن هستيم كه تحليل يا نظر ما كوچكترين تاثيري بر كسي نمي‌گذارد چرا به بيان آن با محكم‌ترين لحن اصرار داريم؟
پ.ن: حرص ندين تو رو بخدا

هیچ نظری موجود نیست: