دوشنبه، بهمن ۱۸، ۱۳۸۹

ترجیح

ترجیح می‌دهم با سمند در اتوبان برانم تا با بنز در جاده مال‌رو.
پ.ن.: در رابطه با حمایت از خودرو داخلی؟ نه بابا, کم رابطه با این سخن از دکتر شریعتی: ترجیح میدهم با کفش هایم در خیابان راه بروم و به خدا فکر کنم تا اینکه در مسجد بنشینم و به کفش هایم فکر کنم.

۱ نظر:

سراب ساز سودا ستیز گفت...

ترجیح می دهم در رستوران پستو پنه با مرغ بخورم تا در کوهستان نفس عمیق بکشم!