یکشنبه، بهمن ۱۷، ۱۳۸۹

در بانك

كارت بانك ملتم انقضپاير* شده بود و من عزا گرفته بودم كه با اين گرفتاري بايد تا شعبه جردن هم بروم آن هم در ساعت اداري. بي‌خيال شده بودم تا اين كه يكي از بدهكارها! چكي از بانك ملت داد. براي نقد كردن رفته بودم كه يك شعبه خدمات الكترونيك روبروي شعبه مرجع چك يافتم. داخل رفتم و از دستگاه نوبت ده يك برگ گرفتم هنوز شماره را نخوانده بودم كه خانم خوش سخن همان شماره را خواند.العجب. نزد باجه رفتم و درخواستم را دادم. خدا را شكر اجابت شد و گفت كه نيم ساعتي كار دارد. نشستم.
اين مركز مراجعين مشكل دار! را مي پذيرد.
- پيرمردي آمده بود و شكايت داشت. مي گفت كه پنج ميليون در حسابش هست و متوجه شده كه از حسابش دزدي مي شود. آقاي بانك پرسيد چه دزدي؟ پيرمرد گفت كه هفته اي بيست تومن از حسابش كم مي‌شود. آقاي بانكي داشت توضيح مي‌داد كه اگر دزد خر نباشد يهو همه حساب را خالي مي كند.محترمانه بهش حالي كرد كه احتمالا كار حاج خانم است. فكر كردم كهبنده خدا زنش امروز به صلابه كشيده ميشه.
- باجه كناري مردي ايستاده بود با سبيل پرپشت. از اين تيپ‌هايي كه از اداري جماعت حساب مي برند و سوسك مي‌شوند. با آن هيبت سعي مي‌كرد لفظ قلم حرف بزند مبادا مشكلي پيش نيايد. دلم برايش سوخت بنده خدا چه بله قربان‌هايي مي‌گفت. ياد اين بيت افتادم: آنچه شيران را كند روبه مزاج، احتياج است احتياج است احتياج
- مردي از در آمد نوبت گرفت و خيلي زود به باجه اي كه قبلا پاسخگوي پيرمرد بود رفت. مردي ميان سال به غايت خوش‌تيپ كه شايد فقط نيم ميليون اوركتش بود.آمده بود تا حساب پسرش كه آمريكاست را ببندد. نه رمز يادش بود، نه مدركي از پسر داشت ته حساب هم پنج هزار تومان بيشتر نبود!!
آقاي بانك صدايم كرد و كارت داغ داغ را تحويل داد و رسيد گرفت.
*: نيم ساعت گشتم ببينم برگردان پارسي انقضا يا اكسپاير  چيست.
پ.ن: اينجا يكي پيشنهاد داد سررسيد يكي هم گفت سپري شده

۲ نظر:

محمدعلى گفت...

كلا اگه ميخواي خيلي فارسي رو پاس بدي بايد جمله اول رو اينجوري بنويسي:
"تاريخ استوارى كارت پياده-بازرگان-خانه ام سر آمده بود"
كه ميشه همون:
"تاريخ انقضاي كارت عابر بانكم گذشته بود"!!!...
شاد باشي؛)... 

محمدعلى گفت...

كلا اگه ميخواي خيلي فارسي رو پاس بدي بايد جمله اول رو اينجوري بنويسي:
"تاريخ استوارى كارت پياده-بازرگان-خانه ام سر آمده بود"
كه ميشه همون:
"تاريخ انقضاي كارت عابر بانكم گذشته بود"!!!...
شاد باشي؛)...