پنجشنبه، بهمن ۱۴، ۱۳۸۹

اینرسی

تا وقتی بیدارم دلم نمی‌آید بخوابم, وقتی خوابم دلم نمی‌خواهد بیدار شوم.

۲ نظر:

مضراب گفت...

بعد از داداشمون چشممون به جمال جنابعالي روشن! چرا مذكر جماعت هميشه اينجورين؟

احساس چگونگى مزمن گفت...

اينو واقعا موافقم