شنبه، اردیبهشت ۱۰، ۱۳۹۰

لاف عشق


من خودم را در اوج شکست عشقی اینگونه متصورم که آکاردئون به دست در کوچه های شهرت تو را بخوانم
...
پولی که میدهند خرج گل می کنم پیرامون قدمهات

هیچ نظری موجود نیست: